TRAININGEN

De trainingen van LEV.ONLINE zijn gebaseerd op de algemeen geldende protocollen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Voor het schrijven van de protocollen hebben wij gebruik gemaakt van informatie van onder andere de GGD, de Rijksoverheid en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. LEV.ONLINE draagt er zorg voor dat zowel de inhoud van de protocollen als de trainingen actueel zijn en blijven. De trainingen behandelen op aansprekende en eenvoudige wijze de inhoud van de protocollen en tijdens de training worden er vragen gesteld over de behandelde leerstof. Wanneer de medewerker 80% van de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt zij/hij een certificaat. U mag er dan vanuit gaan dat uw medewerkers tijdens hun werk handelen volgens de protocollen, waarvan zij de trainingen hebben gevolgd. 

Trainingen LEV.ONLINE